DISCLAIMER

De gegevens met betrekking tot wijzijnbeveiligers op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de site algemene informatie over wijzijnbeveiligers te verstrekken. Hoewel 360talent vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op haar website verstrekte informatie, kan 360talent niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. Hoewel 360talent ook in het kader van de beveiliging van haar website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven.

Op de internetsite van wijzijnbeveiligers zijn veel onderdelen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, octrooirechten en merkrechten) van 360talent (en mogelijk van derde partijen) rusten. Verder kunt u hierbij onder andere denken aan foto’s, audio, tekeningen, teksten en de grafische vormgeving van de website van wijzijnbeveiligers. In het licht van het voorgaande gelden de volgende regels voor het gebruik van de website van 360talent:

– Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360talent niet toegestaan om de merknaam wijzijnbeveiligers te voeren of om onderdelen van de website www.wijzijnbeveiligers.nl elektronisch of op andere wijze te kopiëren, anders dan voor zover uitsluitend noodzakelijk om de website van 360talent voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik te raadplegen en gebruik te maken van de eventueel daarop aangeboden diensten.

– Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360talent niet toegestaan om een hyperlink naar www.wijzijnbeveiligers.nl op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de wijzijnbeveiligers site krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

Het is belangrijk om na een positief gesprek gelijk de volgende stappen te kunnen maken in de procedure.

Vergeet dit niet mee te nemen

  • ID bewijs of Paspoort (rijbewijs is niet voldoende);
  • Bankpas;
  • Recente pasfoto (zoals je nodig hebt voor je paspoort);
  • Indien in bezit: Beveiligersdiploma (SVPB Erkent);
  • Copy ID/Paspoort partner (indien samen ingeschreven op hetzelfde adres);
  • Neem ook je DigiD inlog mee of zorg dat deze op je telefoon staat.

Inschrijfformulier

WhatsApp contact
Kunnen wij je helpen?
Hallo,
Goed dat je even rondkijkt.
Vragen? Stuur mij een appje. Makkelijk toch?